الف) انساني  

الف) انساني  

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مهمترين علل وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
بازدید : 151 19 خرداد 1398 ساعت 14:43 شماره :60563

مهمترين علل وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
 

الف) انساني  

غیر عمدی :

1-     بي مبالاتي رهگذران، شكارچيان، چوپان ها، اطفال و...

2-    پرتاپ ته سیگار توسط رانندگان و سرنشینان خودروهای عبوری.

3-   ایجادآتش در اثر بي توجهي زارعين و كشاورزان در آتش زدن پسماندهاي مزارع.

4-    ایجاد آتش در مناطق مربوط به اجرای مانورهای نظامی.

5-    سرايت آتش از كشورهاي همجوار.

6-    وجود مین ( یا حین عملیات پاكسازي ) در مناطق مرزی غرب کشور .

7-    جرقه هاي ایجاد شده ناشی از عبور قطار.

 

عمدي:

1-     ایجادآتش توسط برخی دامداران ساكن درجنگل جهت توسعه چراگاه.

2-    ایجادآتش توسط برخی روستائيان جهت توسعه مزارع.

3-   آتش سوزي ناشي از اختلافات قومي و عشيره اي .

4-    ایجاد آتش در اراضی جنگلی و مرتعی مجاور اراضی زراعی.

5-    ایجاد آتش جهت از بین بردن جانوران موذی به عنوان آفات محصولات کشاورزی.

ب ) عامل طبيعي

1-      آذرخش ( رعد و برق )

2-     فوران آتش فشانی

3-    جرقه دراثر فروافتادن صخره ها و احتراق خود به خود

4-     بازتابش خورشيد بر روی ته بطری و... ( که به مانند ذره بين عمل کند)

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :