پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - البسه پیشنهادی کارکنان یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مورد تصویب قرار گرفت
بازدید : 665 11 خرداد 1398 ساعت 13:11 شماره :60383

البسه پیشنهادی کارکنان یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مورد تصویب قرار گرفت

 جلسه" کمیسیون البسه " از سوی اداره کل امور انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور برگزار و البسه پیشنهادی کارکنان یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جلسه کمیسیون البسه به منظور بررسی و تصویب البسه پیشنهادی کارکنان شاغل در یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، روز چهارشنبه مورخ ۸/۳/۹۸، با حضور نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، در اداره کل امور انتظامی و توسعه نظم عمومی برگزار شد. در این جلسه که به ریاست محمد پورهاشمی معاون اداره کل امور انتظامی و توسعه نظم عمومی برگزار شد، اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را در خصوص لباس پیشنهادی بیان کرده و نقطه نظرات مورد نظر را مطرح نمودند. در پایان، لباس پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برای یگان حفاظت سازمان متبوع با اعمال تغییرات و رعایت ملاحظاتی از قبیل محل علائم و نشان ها، رنگ و...، مورد تصویب قرار گرفت.

لینک خبر مرتبط با تصویب لباس فرم جدید یگان حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

https://www.moi.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/120682

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :