در این کارگاه آموزشی درباره نقش و اهمیت حضور کوهنوردان در عرصه های طبیعی جهت اعلام آتش سوزی ها با سامانه های 1504 استانی و 139 ستاد  سازمان و نحوه مشارکت در مدیریت حریق و اطفاء و جلوگیری از توسعه آن در دقایق اولیه وقوع حریق عرصه های منابع طبیعی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و ضرورت ارائه آموزش های تخصصی به کوهنوردان و نیز لزوم عضویت آنان در قالب سامانه همیاران طبیعت مورد تأکید قرار گرفت و نحوه حمایت قضائی از آسیب دیدگان در اطفای حریق عرصه های طبیعی به عنوان فداکاران خدمت برابر آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت بحران تبیین گردید.

بر اساس این گزارش؛ در بخش ارائه نقطه نظرات مدعوین، رؤسای هیئت های کوهنوردی و همچنین فرماندهان بسیج سازندگی ضمن اعلام آمادگی کامل جهت همکاری با ادارات کل منابع طبیعی و مشارکت در اطفای حریق جنگل و مرتع، پیشنهاداتی ارائه نمودند.

برنامه ریزی لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصی پیشگیری و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی برای بسیجیان، کوهنوردان و جوامع محلی توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و بهره مندی متقابل از آموزش های کوه پیمائی و مسیریابی صحیح توسط هيئت هاي كوهنوردي برای توانمندسازی نیروهای منابع طبیعی، ضرورت انجام پیشگیری از حریق با استفاده از ظرفیت بسیجیان و گروه های جهادی، کوهنوردان و جوامع محلی به عنوان ديده بان جهت پایش عرصه های منابع طبیعی و ضرورت تجهیز آنان به وسایل اطفای حریق، ضرورت مبادله تفاهمنامه همکاری در سطح ملی بین فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران و سازمان جنگل ها و عضویت آنها در سامانه همیار طبیعت از اهم پیشنهادات مطرح شده در این گردهمایی آموزشی بود.